MARC批加拼音工具[免费]

  功能说明:1.针对200a,701,702,711,712字段批量加拼音$A2.支持手动多音字筛选和静默处理方式3.拼音$A字段紧跟$a后追加--------------------------------------------------------------------绿色免费软件,您可以随...
2014年09月24日 软件分享 8069次阅读 0条评论
1/1 ‹‹ 1 ››
登录编目中心
用户名:
密 码:
书目检索
 • 数据库:
 • 检索项:
 • 检索词:
 • 网站分类
  标签列表
  最新留言
  控制面板
  您好,欢迎到访网站!
    [查看权限]
  搜索
  文章归档
  网站收藏
  友情链接
  • 订阅本站的 RSS 2.0 信息聚合